Visuaugstākā priekšvārds

Cilvēka eksistences Materiālajā Pasaulē atvieglojumam, viņa uzdevumu šajā Pasaulē paskaidrojumam un viņa sagatavošanai uz tikšanos ar Mani Es nododu mūsdienīgu Pasaules, kurā atrodas cilvēki pašlaik, struktūras iekārtojuma iztulkojumu, un Garīgās Pasaules, kurā viņi nokļūs zemes dzīves ceļa beigās, struktūras iekārtojumu.

Atklāsmēs Es, Dievs Kungs, caur Manis Izredzēto cilvēku Krievijā, Manu Palīgu, mūsdienīgā valodā nododu informāciju visiem Zemes ļaudīm par cilvēku iespējām un par sociālo stāvokli uz Zemes.

Es brīdinu par iespējamo kolapsu un skaidroju ļaudīm taisnīgu sabiedrisko attiecību izveidošanas perspektīvas un varas Piramīdas struktūru uz Manis doto Zināšanu bāzes par Garīgās Pasaules Likumiem.

Atklāsmēm, kuras ir izklāstītas Manas saskarsmes formā ar Manis Izvēlēto cilvēku, piemīt mērķis Manu Zināšanu bagāžas pakāpeniska atklāšana plašam ļaužu lokam, kuri, pēc būtības, ir savas laimes kalēji.

Cilvēka dzīves jēga un viņa potenciālās iespējas kļūst skaidras tikai tad, kad cilvēks apzināsies un sapratīs savu sūtību Materiālajā Pasaulē.

Pietiekami īsā laika procesā katrs cilvēks, izlasījis Atklāsmes, papildina sava Saprāta Kausu un saņem pamudinājumu uz pašpilnveidošanos un personības attīstību, kas atvieglo viņa uzturēšanos Materiālajā Pasaulē un sagatavo viņu uz tikšanos ar Mani uz Garīgās Pasaules sliekšņa!

Kaut vai daļas rekomendāciju izpilde un to Zināšanu pielietojums, kuras cilvēks iegūs, iepazinies ar Atklāsmēm, ļaus viņam izvēlēties pareizus orientierus un saprast savas īsās dzīves uz Zemes jēgu!

Pierakstītāja priekšvārds

Garajā gadā, kas ir zīmīgs cilvēcei, bieži notiek notikumi, kas izmaina vai iezīmē dzīves cikla izmaiņas katram no mums, dzīvojošiem uz Zemes.

Garajā gadā tiek ielikts pamats nākamībai, neredzamai mums, bet pakļautai Visuaugstākajam, Debesu Tēvam.

Atklāsmes Jaunā gadsimta ļaudīm 2004.gada rudenī, pilnīgi negaidīti man, manā apziņā sāka ienākt domas, kas formējās man nepazīstamas tematikas tekstos. Šie teksti tika doti 4 mēnešu laikā un saveidojās šajā brīnumainajā Grāmatā, kurā Veidotājs tieši vēršas pie mums, ļaudīm, dzīvojošiem uz Zemes jaunās tūkstošgades sākumā.

Viss, ko var pastāstīt par šo Grāmatu, atrodas tās tekstos.

Es tikai veicu sagatavošanu izdošanai un izpildīju Veidotāja norādi, liekot tai virsrakstu “Atklāsmes Jaunā gadsimta ļaudīm”.

Tekstu sagatavošanas laikā drukai no tiem, pēc Veidotāja rekomendācijas, tika izņemti Viņa vārdi, saturošie personisku uzrunu man un saistītie ar manas pilnveidošanās procesu.

Iespēja pilnīgākai Pasauliekārtojuma sapratnei un saskarsmei ar Veidotāju man atklājās pēc piedalīšanās seminārā, kuru rīkoja (tagad no mums aizgājušais) ValentīnsVladimirovičs Kareļins, par ko viņam milzīga pateicība un piemiņa.

Pierakstījis:

Leonīds Ivanovičs Maslovs,

tehnisko zinātņu doktors, profesors, akadēmiķis, KF tehnoloģisko zinātņu Akadēmijas Prezidija loceklis un zinātniskās padomes “Veselību saglabājošās tehnoloģijas” priekšsēdētājs, Krievijas dabaszinātņu Akadēmijas akadēmiķis. Vairāk nekā 200 publikāciju autors ārzemju un Krievijas izdevumos par cieta ķermeņa fizikas jautājumiem, finanšu un banku tehnoloģijām, kā arī Planētas ekoloģijas problēmām.

(Uz čenelinga spēju atklāšanās brīdi, L. I. Maslovam jau bija dziļu zinātnisku pētījumu prakse PSRS ZA A. A. Baikova vārdā nosauktā metalurģijas Institūta laboratorijas pārziņa amatā, darba pieredze Jaunās Krievijas un ASV finanšu un ražošanas struktūru vadītāja amatā, darba pieredze KF Prezidenta Administrācijas Ekonomiskās Pārvaldes padomdevēja amatā, Gazprombankas valdes Priekšsēdētāja padomdevēja amatā un daudzu gadu pasniegšanas pieredze Korporatīvajā Gazproma institūtā un Valsts universitātē “Augstākā ekonomikas skola”, kā arī piedalījās grupu darbā KF Federālās Sapulces Federāciju Padomes Federālo likumu projektu sagatavošanā.)